Pierwsza wizyta

Pierwsza wizyta to konsultacja ortodontyczna – lekarz przeprowadza rozmowę z Pacjentem na temat jego potrzeb i oczekiwań.

Na wizycie wykonywany jest szczegółowy wywiad oraz badanie:

 • zewnątrzustne (rysy twarzy, stawy skroniowo-żuchwowe, funkcja mowy, połykania i oddychania),
 • wewnątrzustne (warunki zgryzowe, przyzębie, język).

Na podstawie wyników rozmowy i badania pacjent kwalifikowany jest do leczenia. Gdy wyrazi zgodę, wykonywana jest pełna diagnostyka, czyli dokumentacja z wizyty.

Praktyka Ortodontyczna Orthosmile, Wrocław: analiza cefalometryczna, pomiar cefalo, zdjęcie cefalometryczne
Zdjęcie cefalometryczne
Praktyka Ortodontyczna Orthosmile, Wrocław: analiza cefalometryczna, pomiar cefalo
Analiza cefalometryczna

Diagnostyka

W czasie procesu diagnostycznego wykonywane są następujące czynności:

 • sesja fotograficzna twarzy oraz postawy ciała (zewnątrzustna) i zgryzu (wewnątrzustna),
 • wyciski szczęk niezbędne do wykonania gipsowych modeli zgryzu,
 • zdjęcia rentgenowskie ortopantomograficzne oraz cefalometryczne.

Jeżeli lekarz zadecyduje o konieczności wykonania tomografii komputerowej, wykonywane jest również badanie CBCT twarzoczaszki i stawów skroniowo-żuchwowych.

Praktyka Ortodontyczna Orthosmile, Wrocław: ortodoncja, badanie diagnostyczne w gabinecie ortodontycznym, sesja fotograficzna zewnątrzustna
Sesja fotograficzna zewnątrzustna
Praktyka Ortodontyczna Orthosmile, Wrocław: ortodoncja, badanie diagnostyczne w gabinecie ortodontycznym, sesja fotograficzna wewnątrzustna
Sesja fotograficzna wewnątrzustna
Praktyka Ortodontyczna Orthosmile, Wrocław: ortodoncja, badanie diagnostyczne w gabinecie ortodontycznym, analiza cefalometryczna, pomiar cefalo, zdjęcie cefalometryczne
Zdjęcie cefalometryczne – boczne czaszki
Praktyka Ortodontyczna Orthosmile, Wrocław: ortodoncja, zdjęcie pantomograficzne – panoramiczne
Zdjęcie pantomograficzne – panoramiczne
Praktyka Ortodontyczna Orthosmile, Wrocław: ortodoncja, badanie diagnostyczne w gabinecie ortodontycznym
Badanie diagnostyczne
Praktyka Ortodontyczna Orthosmile, Wrocław: ortodoncja, badanie diagnostyczne w gabinecie ortodontycznym
Badanie diagnostyczne

Wszystkich Pacjentów zgłaszających się na pierwszorazową wizytę prosimy o założenie ubrań niezasłaniających szyi. Prosimy o unikanie zakładania golfów, bluz z kapturem oraz koszul z kołnierzykiem. Osoby posiadające długie włosy prosimy o ich związanie lub upięcie, tak aby widoczny był cały owal twarzy.

Praktyka Ortodontyczna Orthosmile, Wrocław: ortodoncja, badanie diagnostyczne w gabinecie ortodontycznym, zdjęcie pantomograficzne – panoramiczne
Zdjęcie pantomograficzne – panoramiczne
Praktyka Ortodontyczna Orthosmile, Wrocław: ortodoncja, analiza cefalometryczna, pomiar cefalo, zdjęcie cefalometryczne czaszki
Zdjęcie cefalometryczne – boczne czaszki

Plan leczenia

Po dokładnej analizie zebranych materiałów przygotowywany jest indywidualny plan leczenia. Zawarte są w nim informacje na temat:

 • diagnozy,
 • strategii leczenia,
 • udziału innych specjalistów,
 • przewidywanego czasu leczenia,
 • kosztów,
 • zabezpieczenia wyników leczenia.
Praktyka Ortodontyczna Orthosmile, Wrocław: ortodoncja, przygotowanie planu leczenia pacjenta
Przygotowywanie planu leczenia

Plan leczenia przedstawiany jest Pacjentowi w trakcie dodatkowej wizyty (osobistej lub online), podczas której wszelkie kwestie dotyczące terapii ortodontycznej są szczegółowo wyjaśniane. Zgoda Pacjenta na leczenie ortodontyczne wiąże się z podpisaniem obustronnej umowy gwarantującej bezpieczeństwo i wysoką jakość oferowanych usług. Po jej zawarciu przystępuje się do realizacji zadań zgodnie z harmonogramem pracy przygotowanym indywidualnie dla Pacjenta.

Praktyka Ortodontyczna Orthosmile, Wrocław: omawianie planu leczenia z pacjentem podczas wizyty
Omawianie planu leczenia z pacjentem podczas wizyty
Praktyka Ortodontyczna Orthosmile, Wrocław: omawianie planu leczenia z pacjentem online
Omawianie planu leczenia z pacjentem online