Leczenie w Klinice OrthoSmile gwarantuje prawidłowy i zdrowy zgryz, proste zęby oraz harmonijne rysy twarzy. Indywidualnie opracowywane plany leczenia służą osiąganiu szybkich i trwałych rezultatów, doskonałych pod względem estetycznym. Idealny wynik leczenia poprawia samoocenę i dodaje pewności siebie. Lepsze samopoczucie pacjenta może wpływać na osiąganie przez niego sukcesów osobistych i zawodowych. Założenie aparatu stałego poprzedzone jest wykonaniem diagnostyki i opracowaniem planu leczenia.

Pierwsza wizyta

Pierwsza wizyta jest konsultacją ortodontyczną, na której lekarz przeprowadza rozmowę z pacjentem na temat jego potrzeb i oczekiwań. Zęby i zgryz pacjenta są dokładnie badane, oceniane są również rysy twarzy, funkcjonowanie stawów skroniowo-żuchwowych, czynność oddychania, połykania oraz mowa.

Za zgodą pacjenta wykonywana jest diagnostyka niezbędna do przygotowania indywidualnego planu leczenia.

Praktyka Ortodontyczna Orthosmile, Wrocław: analiza cefalometryczna, pomiar cefalo, zdjęcie cefalometryczne
Zdjęcie cefalometryczne
Praktyka Ortodontyczna Orthosmile, Wrocław: analiza cefalometryczna, pomiar cefalo
Analiza cefalometryczna

Diagnostyka

W czasie procesu diagnostycznego wykonywane są następujące czynności:

  • sesja fotograficzna zgryzu i twarzy
  • wyciski szczęk
  • zdjęcia rentgenowskie oraz ich analiza
Praktyka Ortodontyczna Orthosmile, Wrocław: ortodoncja, badanie diagnostyczne w gabinecie ortodontycznym, sesja fotograficzna zewnątrzustna
Sesja fotograficzna zewnątrzustna
Praktyka Ortodontyczna Orthosmile, Wrocław: ortodoncja, badanie diagnostyczne w gabinecie ortodontycznym, sesja fotograficzna wewnątrzustna
Sesja fotograficzna wewnątrzustna
Praktyka Ortodontyczna Orthosmile, Wrocław: ortodoncja, badanie diagnostyczne w gabinecie ortodontycznym, analiza cefalometryczna, pomiar cefalo, zdjęcie cefalometryczne
Zdjęcie cefalometryczne – boczne czaszki
Praktyka Ortodontyczna Orthosmile, Wrocław: ortodoncja, zdjęcie pantomograficzne – panoramiczne
Zdjęcie pantomograficzne – panoramiczne
Praktyka Ortodontyczna Orthosmile, Wrocław: ortodoncja, badanie diagnostyczne w gabinecie ortodontycznym
Badanie diagnostyczne
Praktyka Ortodontyczna Orthosmile, Wrocław: ortodoncja, badanie diagnostyczne w gabinecie ortodontycznym
Badanie diagnostyczne
Praktyka Ortodontyczna Orthosmile, Wrocław: ortodoncja, badanie diagnostyczne w gabinecie ortodontycznym, zdjęcie pantomograficzne – panoramiczne
Zdjęcie pantomograficzne – panoramiczne
Praktyka Ortodontyczna Orthosmile, Wrocław: ortodoncja, analiza cefalometryczna, pomiar cefalo, zdjęcie cefalometryczne czaszki
Zdjęcie cefalometryczne – boczne czaszki

Plan leczenia

Po dokładnej analizie zebranych materiałów przygotowywany jest plan leczenia. Zawarte są w nim informacje na temat diagnozy przypadku oraz strategii leczenia, czyli rodzaju aparatu, procedur, udziału innych specjalistów, przewidywanego czasu leczenia, kosztów oraz zabezpieczenia wyników leczenia.

Praktyka Ortodontyczna Orthosmile, Wrocław: ortodoncja, przygotowanie planu leczenia pacjenta
Przygotowywanie planu leczenia

Plan leczenia przedstawiany jest pacjentowi w trakcie dodatkowej wizyty (osobistej lub online), podczas której wszelkie kwestie dotyczące terapii ortodontycznej są szczegółowo wyjaśniane. Zgoda pacjenta na leczenie ortodontyczne wiąże się z podpisaniem obustronnej umowy gwarantującej bezpieczeństwo i wysoką jakość oferowanych usług. Po jej zawarciu przystępuje się do realizacji zadań zgodnie z harmonogramem pracy przygotowanym indywidualnie dla pacjenta.

Praktyka Ortodontyczna Orthosmile, Wrocław: omawianie planu leczenia z pacjentem podczas wizyty
Omawianie planu leczenia z pacjentem podczas wizyty
Praktyka Ortodontyczna Orthosmile, Wrocław: omawianie planu leczenia z pacjentem online
Omawianie planu leczenia z pacjentem online