Drodzy Pacjenci

Jesteśmy i będziemy w służbie dla wszystkich, ponad wszelkie dzielące nas różnice. Będziemy zawsze dawać wsparcie i pomoc naszym Drogim Pacjentom, bez względu na powagę problemów, z jakimi się do nas zgłaszają, niezależnie od wieku, upodobań, czy światopoglądów. Z otwartym sercem otoczymy wszystkich naszych Podopiecznych troską i ciepłem, angażując przy tym swoją wiedzę i najlepsze intencje, a wszystko w duchu tolerancji i życzliwości. Damy bezpieczeństwo i przyjaźń, nie szczędząc nikomu uśmiechu i serdeczności.

Wyczarujemy Wam uśmiech, a z nim nadzieję na szczęśliwe życie!