Diagnostyka radiologiczna jest niezbędnym elementem planowania leczenia ortodontycznego.

Bezpieczeństwo Pacjenta - najważniejszą zaletą radiologii cyfrowej, dzięki wykorzystaniu czujnika promieniowania zamiast kliszy, jest zmniejszenie dawki promieniowania nawet o 90%. Tak niska dawka umożliwia bezpieczne powtarzanie zdjęć w toku leczenia ortodontycznego.

Podstawowe badania RTG w ortodoncji:

 • Pantomogram (ortopantomogram, OPG),
 • Cefalogram (zdjęcie cefalometryczne).
Praktyka Ortodontyczna Orthosmile, Wrocław: Przygotowywanie pacjenta do wykonania zdjęcia RTG
Przygotowywanie pacjenta do wykonania zdjęcia RTG

RTG pantomograficzne

Umożliwia przeglądową, dwuwymiarową ocenę części twarzoczaszki, w tym kości szczęki i żuchwy. Zdjęcie obejmuje zarówno struktury widoczne w jamie ustnej jak i znajdujące się wewnątrz kości.

Pozwala uwidocznić m.in.:

 • struktury anatomiczne – zęby, przyzębie itd.,
 • rozwijające się u dzieci zawiązki zębów,
 • zęby zatrzymane,
 • struktury anatomiczne istotne dla ruchu zębów (np. dno zatoki szczękowej),
 • zmiany patologiczne – ubytki próchnicowe, zmiany zapalne w okolicy korzeni zębów, chorobę przyzębia, a niekiedy zmiany nietypowe, wymagające dalszej diagnostyki.

Zdjęcie powtarzane w czasie leczenia ortodontycznego pozwala zobrazować efekty leczenia, pozycję korzeni, możliwości dalszego ruchu itd.

ortodoncja, badanie diagnostyczne w gabinecie ortodontycznym, zdjęcie pantomograficzne – panoramiczne
Zdjęcie pantomograficzne
ortodoncja, analiza cefalometryczna, pomiar cefalo, zdjęcie cefalometryczne czaszki
Zdjęcie cefalometryczne

RTG cefalometryczne

Jest to zdjęcie boczne czaszki wykonane w powtarzalnej projekcji (ściśle określona pozycja głowy stabilizowana przez pozycjoner). Zdjęcie to jest podstawą dla analizy cefalometrycznej.

Analiza cefalometryczna pozwala na:

 • diagnozowanie wad zgryzu,
 • ocena stadium wzrostu,
 • planowanie leczenia ortodontycznego,
 • wstępna ocena planowanego charakteru leczenia – zachowawczy/zespołowy.
 • diagnozowanie wad zgryzu,

Ze względu na powtarzalność projekcji badanie można ponowić i porównać z poprzednimi, celem:

 • oceny postępu wzrostu i rozwoju,
 • monitorowania przebiegu leczenia,
 • ocena efektu leczenia operacyjnego,
 • ocena końcowego efektu leczenia.
analiza cefalometryczna, pomiar cefalo, zdjęcie cefalometryczne
Pomiary cefalometryczne
analiza cefalometryczna, pomiar cefalo
Analiza cefalometryczna