Miniimplanty ortodontyczne to miniśruby stosowane w ortodoncji do uzyskania precyzyjnych przesunięć zębów lub grup zębowych. Należy odróżnić je od implantów protetycznych. Miniśruby ortodontyczne są dużo mniejsze, ich wymiary mieszczą się w przedziale 0,5–2,5 mm grubości, 7–13 mm długości. Są one wszczepiane (wkręcane) na pewien czas leczenia ortodontycznego w kość wyrostka zębodołowego szczęki lub żuchwy.

Praktyka Ortodontyczna Orthosmile, Wrocław: miniimplanty ortodontyczne, mikroimplanty, zakotwienie maksymalne, aparaty stałe, wyciąg elastyczny
Przykład zastosowania miniimplantów w leczeniu ortodontycznym
Praktyka Ortodontyczna Orthosmile, Wrocław: miniimplanty ortodontyczne, mikroimplanty, poprawa kształtu szczęki górnej
Przykład zastosowania miniimplantów w leczeniu ortodontycznym
Praktyka Ortodontyczna Orthosmile, Wrocław: miniimplanty ortodontyczne, mikroimplanty, poprawa kształtu szczęki górnej
Przykład zastosowania miniimplantów w leczeniu ortodontycznym

Zastosowanie

Miniimplanty stanowią zakotwienie kostne, nazywane maksymalnym – ich zastosowanie umożliwia takie przemieszczenia zębów, jakie są często nieosiągalne za pomocą konwencjonalnych technik ortodontycznych. Zastosowanie miniimplantów zwiększa efektywność leczenia, skraca jego czas i pozwala zapobiegać niepożądanym ruchom zębów.

Miniimplanty stosuje się w wielu różnych zaburzeniach, a najpowszechniej w sytuacjach:

  • zamykanie luk po usunięciu zębów ze wskazań ortodontycznych,
  • sprowadzanie do łuku zębów zatrzymanych (najczęściej kłów),
  • korygowanie nieprawidłowości w położeniu linii pośrodkowej,
  • w przypadkach dużych braków zębowych jako zakotwienie dla pozostałych zębów,
  • intruzja zębów, tzn. wtłaczanie do kości zbyt wydłużonych zębów,
  • prostowanie korzeni zębów.

Procedura kliniczna

Po ocenie podłoża kostnego lekarz stomatolog dobiera odpowiedni typ implantów, ich ilość i rozmieszczenie. Procedura wszczepiania miniimplantów wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym, dzięki czemu jest bezbolesna. Niekiedy zabiegowi może towarzyszyć dyskomfort (ucisk i rozpieranie). Za pomocą specjalnego klucza lekarz wkręca miniimplant. Nie ma koniczności nacinania dziąsła i preparacji płata śluzówkowo-okostnowego, dzięki czemu zabieg jest minimalnie inwazyjny.

Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania wzorowej higieny jamy ustnej, szczególnie w obszarze wszczepionego miniimplantu ortodontycznego. Należy stosować się do zaleceń lekarza po zabiegu.

Zalety

Do niewątpliwych zalet stosowania miniimplantów należą:

  • szybszy ruch zębów – krótszy czas leczenia,
  • przesunięcia zębów o kierunku i zakresie często niemożliwym do uzyskania w klasycznej ortodoncji.

Komplikacje

Najczęstszą komplikacją związaną z wszczepieniem miniimplantów jest miejscowy stan zapalny, utrata stabilności implantu i jego przedwczesna utrata z koniecznością zastąpienia go nowym miniimplantem w miejscu sąsiednim. W przypadku obluzowania lub utraty miniimplantu należy zgłosić się do lekarza prowadzącego celem jego usunięcia.

Praktyka Ortodontyczna Orthosmile, Wrocław: miniimplanty ortodontyczne, mikroimplanty, zamykanie luki poekstrakcyjnej
Przykład zastosowania miniimplantów w leczeniu ortodontycznym
Praktyka Ortodontyczna Orthosmile, Wrocław: miniimplanty ortodontyczne, mikroimplanty, zamykanie luki poekstrakcyjnej
Przykład zastosowania miniimplantów w leczeniu ortodontycznym