Coraz częściej stosowanym rozwiązaniem u dzieci i młodzieży jest tzw. Hyrax hybrydowy, składający się z dwóch mikroimplantów podniebiennych, śruby oraz metalowych przęseł na zębach trzonowych mlecznych lub stałych. Takie umiejscowienie aparatu pozwala zminimalizować wychylenie zębów, jednocześnie uzyskiwane jest ortopedyczne (kostne) poszerzenie szczęki.

aparat Hyrax, hybrydowy aparat Hyrax, aparaty stałe, ortodoncja, poszerzanie szczęk, zwężenie szczęk
Osadzone miniimplanty podniebienne oraz zamontowany hybrydowy Hyrax

BAMP – Bone Anchored Maxillary Protraction

Ta metoda leczenia prowadzi do doprzedniej i poprzecznej rozbudowy szczęki z wykorzystaniem zakotwienia szkieletowego. Ma zastosowanie w leczeniu dzieci i młodzieży w okresie intensywnego wzrostu.

Metoda BAMP opiera się na połączeniu dwóch aparatów:

 • wewnątrzustnego hyraxa hybrydowego,
 • zewnątrzustnej maski twarzowej.

Wskazania – leczenie wad zgryzu wymagających doprzedniej i poprzecznej rozbudowy szczęki:

 • wady III klasy (przodozgryz, przodożuchwie),
 • niedorozwój i zwężenie szczęki,
 • rozszczepy podniebienia u dzieci i młodzieży.

Hyrax hybrydowy jest aparatem wewnątrzustnym i składa się z:

 • dwóch pierścieni na zębach trzonowych (mlecznych lub stałych),
 • dwóch miniimplantów ortodontycznych w podniebieniu – zakotwienie szkieletowe,
 • śruby służącej do poszerzania szczęki,
 • haczyków do maski twarzowej.

Śruba wchodząca w skład aparatu umożliwia rozsunięcie szwu podniebiennego, czyli poszerzenie podstawy szczęki. Aparat montowany jest w jamie ustnej przez lekarza i ma działanie całodobowe. Pacjent lub jego opiekun samodzielnie aktywują aparat poprzez rozkręcanie śruby. Aparat ten jest wykonywany indywidualnie dla pacjenta na podstawie wycisku w pracowni technika, co warunkuje oddanie aparatu na kolejnej wizycie.

Maska twarzowa jest aparatem zewnątrzustnym i składa się z:

 • pionowej belki stanowiącej filar aparatu,
 • dwóch miękko wyścielonych podpórek na brodę i czoło,
 • poziomej poprzeczki na wysokości szpary ust służącej do zaczepiania wyciągów elastycznych.

Maska twarzowa powoduje stymulację wzrostu szczęki do przodu. By maska twarzowa spełniała swoją funkcję, Pacjent zobowiązany jest do noszenia wyciągów elastycznych łączących haczyk hyraxa hybrydowego z poprzeczką maski. Niekiedy dodatkowo stosowane są delikatne wyciągi od zębów siecznych do poprzeczki maski.

Schemat wyciągów ustalany jest indywidualnie przez lekarza. Czas noszenia wyciągów powinien być jak najdłuższy, minimum 12–14 godzin na dobę. Aparat ten jest dopasowywany indywidualnie dla pacjenta podczas wizyty.

aparat Hyrax, hybrydowy aparat Hyrax, aparaty stałe, ortodoncja, poszerzanie szczęk, zwężenie szczęk
Leczenie wady klasy III za pomocą hybrydowego Hyrax’a oraz maski Delaire’a
aparat Hyrax, hybrydowy aparat Hyrax, aparaty stałe, ortodoncja, poszerzanie szczęk, zwężenie szczęk
Leczenie wady klasy III za pomocą hybrydowego Hyrax’a oraz maski Delaire’a