Retencja, czyli utrzymanie efektu leczenia ortodontycznego, to bardzo ważny etap leczenia!

W związku z tendencją zębów do powracania do swoich pozycji pierwotnych, a tym samym ryzykiem nawrotu wady zgryzu, w dniu demontażu aparatu stałego nowy układ powinien być utrwalony poprzez leczenie retencyjne. Niestosowanie się do zaleceń terapii retencyjnej może prowadzić do częściowego lub całkowitego nawrotu wady zgryzu.

Na leczenie retencyjne składają się:

  • retencja stała,
  • retencja ruchoma,
  • regularne wizyty w gabinecie ortodontycznym.

Schemat retencji ustalany jest indywidualnie i jest ściśle zależny od rodzaju istniejącej przed leczeniem wady, wieku pacjenta, metody i czasu leczenia. Elementem retencji u Pacjentów leczonych ortodontyczno-protetycznie jest wykonanie prac protetycznych w określonym czasie po demontażu aparatu.

szyna retencyjna, ortodoncja, utrzymanie wyników leczenia, stabilizacja po leczeniu ortodontycznym, nakładka na zęby
Szyna retencyjna wykonana z tworzywa sztucznego
reitainer, ortodoncja, stabilizacja wyników leczenia, drut od strony języka, retencja
Retainer ze stali nierdzewnej

Retencja ruchoma

Jednym z typów aparatów utrzymujących stabilność efektów leczenia są aparaty ruchome, do których zaliczane są szyna retencyjna oraz płytka Hawley’a. Decyzja co do wyboru aparatu należy do lekarza prowadzącego i zależy od indywidualnych wskazań. Szyna retencyjna wykonana jest z cienkiego, przezroczystego tworzywa syntetycznego, przez co założona na zęby jest prawie niewidoczna. Płytka Hawley’a składa się z metalowego łuku wargowego zatopionego na końcach w akrylowym tworzywie tworzącym płytkę podniebienną.

Retencja ruchoma użytkowana jest przez Pacjenta od momentu ściągnięcia aparatów stałych. Na wizytach kontrolnych lekarz prowadzący zaleca stopniowe odstawianie szyny lub płytki. Niedozwolone jest samodzielne modyfikowanie czasu noszenia aparatu retencyjnego.

Retencja stała

Retainer to płaskie metalowe pasmo wykonane ze stali nierdzewnej, umieszczane za pośrednictwem kleju ortodontycznego na językowej (wewnętrznej) powierzchni zębów przednich w żuchwie (od kła do kła). Czas utrzymania stałej retencji jest ustalany indywidualnie. W niektórych wadach mających szczególną tendencję do nawrotu, aparat retencyjny może być utrzymany nawet dożywotnio. Retainer sprzyja odkładaniu się płytki i kamienia nazębnego – wskazane jest zachowanie idealnej higieny i zgłaszania się na zabiegi profesjonalnej higienizacji (skaling, piaskowanie).

Wszelkie awarie retainera lub retencji ruchomej należy zgłaszać bez zbędnej zwłoki. Nie należy użytkować uszkodzonego aparatu ze względu na możliwość uszkodzenia tkanek jamy ustnej i wprowadzenia nieprzewidywalnych zmian w układzie zębów.