Wszyscy przedstawieni pacjenci udzielili Klinice Orthosmile pisemnej zgody na udostępnienie swojego wizerunku na stronie internetowej.