V Sesja szkolenia w dziedzinie ortodoncji, okluzji i dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych

05.12.2016

Different articular pathology treatments - Clinical. Learn to manage and treat different articular pathologies

V Sesja Programu Face dotyczyła leczenia różnorodnych patologii stawów skroniowo-żuchwowych oraz progresji choroby degeneracyjnej. Uczestnikom przedstawiono liczne przypadki kliniczne.

Omawiane były problemy parafunkcji, martwicy niedokrwiennej wyrostków kłykciowych, subluksacji i luksacji dysku i wiele innych. Podkreślono wagę fizjoterapii, jako niezbędnego elementu leczenia chorób degeneracyjnych stawów skroniowo – żuchwowych. Studenci mieli możliwość wykonania licznych ćwiczeń praktycznych. Sesja zakończyła się wręczeniem dyplomów uczestnictwa w rocznym, praktyczno – teoretycznym szkoleniu, obejmującym 152 h lekcyjne.

V Końcowa Sesja Szkoleniowa zakończona wręczeniem dyplomów uczestnictwa -
"Different articular pathology treatments - Clinical. Learn to manage and treat different articular pathologies"

IV Sesja szkolenia w dziedzinie ortodoncji, okluzji i dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych

08.09.2016

Teoretyczno-Praktyczny Program Szkolenia Podyplomowego „Orthodonticts, Occlusion and Temporomandibular Dysfunction”, IV sesja, 5–07.09.2016

Nowe koncepcje diagnozowania i leczenia

Pani Dr n. med. Alina Strzałkowska wróciła właśnie z czwartej, kolejnej z cyklu sesji, która rozpoczęła się z początkiem tego roku w baskijskim San Sebastián. Sesja dotyczyła możliwości diagnozowania pacjentów, u których w przyszłości mogą wystąpić patologie stawów skroniowo-żuchwowych. Uczestnikom zaprezentowano związek pomiędzy istniejącym u młodocianych pacjentów sprzyjającym środowiskiem, a niebezpieczeństwem wystąpienia degeneracji stawów w życiu dorosłym. Zwrócono szczególną uwagę lekarzy na odpowiednią profilaktykę w tej grupie ryzyka i właściwe podejście terapeutyczne.

Teoretyczno-Praktyczny Program Szkolenia Podyplomowego „Orthodonticts, Occlusion and Temporomandibular Dysfunction”, San Sebastián, Hiszpania. W środku dr n. med. Alina Strzałkowska.
San Sebastián
San Sebastián
San Sebastián
Teoretyczno-Praktyczny Program Szkolenia Podyplomowego „Orthodonticts, Occlusion and Temporomandibular Dysfunction”, San Sebastián, Hiszpania. Plakat.
San Sebastián

Współpraca z Programem Erasmus

02.09.2016

Od kilku lat Praktyka OrthoSmile współpracuje z organizacją Aviva realizującą program Erasmus, wspomagający młodzież z różnych krajów europejskich, w zdobywaniu wiedzy i doświadczenia zawodowego. Do tej pory przeprowadziliśmy szkolenie trzech asystentek z Kraju Basków.

Od września tego roku gościmy dwie przemiłe włoskie studentki, które przybyły do nas z prowincji Macerata. Pod opieką naszego zespołu, będą zdobywały potrzebna im wiedzę. Mamy nadzieję, że współpraca włosko-polska uda się znakomicie!

Współpraca z Programem Erasmus
Współpraca z Programem Erasmus

III Sesja szkolenia w dziedzinie ortodoncji, okluzji i dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych

22.06.2016

Kolejny III moduł sesji naukowej organizowanej przez FACE w Osteoplac Center, w dniach 22–25.06.2016, dotyczący okluzji stawów skroniowo-żuchwowych i ortodoncji prowadzony był przez światowej sławy specjalistę w tej dziedzinie prof. dr Mariano Rocabado (dyrektor instytutu nauk o rehabilitacji w Uniwersytecie Andres Bello w Santiago de Chile).

Omawiane były choroby dotyczące kręgosłupa czaszkowo-szyjnego w powiązaniu z patologiami stawów skroniowo-żuchwowych. Sesja dotyczyła diagnozowania chorób kręgosłupa szyjnego za pośrednictwem najnowszych metod obrazowania, tj. rezonansu magnetycznego i stożkowej tomografii komputerowej. Uczestnikom zostały również przekazane szczegółowe informacje dotyczące fizjoterapii pacjentów z wymienionymi zaburzeniami. Kurs przekazywał wiedzę odnoszącą się do tych zagadnień w nowoczesnym i interdyscyplinarnym ujęciu.

prof. dr Mariano Rocabado, Dr n. med. Alina Strzałowska
Dr n. med. Alina Strzałowska i prof. dr Mariano Rocabado

II sesja szkolenia w dziedzinie ortodoncji, okluzji i dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych

25.04.2016

21–24.04.2016, nasza szefowa uczestniczyła w drugiej sesji szkolenia pod egidą organizacji FACE, które odbywa się w Osteoplac Center w San Sebastián. Przypominamy, że tematyka dotyczy ortodoncji, okluzji i dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych. Szkolenie prowadzone jest przez czołówkę najlepszych ekspertów, m.in.: Dr Domingo Martín (Orthodontist, Spain), Alberto Canábez (Orthodontist, Spain), Dr Guillermo Ochoa (Orthodontist, Argentina) oraz Ricardo Martins (Laboratory Technician, Portugal).

Grupa szkoleniowa, Osteoplac Center, San Sebastián, Hiszpania, wśród uczestników dr n. med. Alina Strzałkowska
Grupa szkoleniowa, Osteoplac Center, San Sebastián
Osteoplac Center San Sebastián, Alina Strzałkowska
Dr n.med. A. Strzałkowska podczas szkolenia praktycznego w Osteoplac Center
Dr. Guillermo Ochoa, dr n. med. A. Strzałkowska, 2016
Dr. Guillermo Ochoa i dr n.med. A. Strzałkowska
Osteoplac Center San Sebastián, Hiszpania
Szkolenie w Osteoplac Center, San Sebastián

Ostatni moduł międzynarodowego kursu eksperta w dziedzinie chirurgii ortognatycznej i ortodoncji przedchirurgicznej

18.04.2016

06–08.04.2016 nasza szefowa uczestniczyła w III i ostatnim module międzynarodowego kursu eksperta w dziedzinie chirurgii ortognatycznej i ortodoncji przedchirurgicznej. Interesującym elementem tego modułu była możliwość asystowania podczas zabiegu ortognatycznego na sali operacyjnej prywatnej kliniki w Barcelonie – Centro Médico Teknon.

Dr n. med. A. Strzałkowska, Barcelona, Centro Médico Teknon
Dr n. med. A. Strzałkowska, Barcelona, Centro Médico Teknon
Barcelona, Centro Médico Teknon
Barcelona, Centro Médico Teknon
Barcelona, Centro Médico Teknon
Barcelona, Centro Médico Teknon
Barcelona, Centro Médico Teknon
Barcelona, Centro Médico Teknon

Dyplom znajomości języka hiszpańskiego na poziomie zaawansowanym

21.03.2016

Dr n. med. A. Strzałkowska otrzymała dyplom znajomości języka hiszpańskiego na poziomie zaawansowanym! Dokument został wydany przez Ministerstwo Edukacji Kultury i Sportu Hiszpanii oraz Instytut Cervantes.

dyplom znajomości języka hiszpańskiego na poziomie zaawansowanym, Dr n. med. A. Strzałkowska
dyplom

II moduł szkolenia w Barcelonie

12.03.2016

Dr n. med. A. Strzałkowska kontynuując edukację uczestniczyła w II Module szkolenia w dziedzinie chirurgii ortognatycznej i ortodoncji przedchirurgicznej, w dniach 09–11.03.2016. Sesja obejmowała zagadnienia współczesnego leczenia zespołowego, tj.:

  • chirurgia ortognatyczna a drogi oddechowe,
  • surgery first,
  • chirurgia modeli i planowanie 3D.

Szkolenie z pierwszej pomocy

26.02.2016

W ubiegły piątek (26.02) nasza załoga odświeżyła sobie teorię i praktykę z zakresu pierwszej pomocy – w tym resuscytacji krążeniowo-oddechowej, użycia Automatycznego Zewnętrznego Defibrylatora (AED) oraz udzielania pomocy w stanach nagłych i urazach. Szkolenie wzbogacone było o kurs ALS (Advanced Life Support) dla lekarzy.

Wszyscy aktywnie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez doświadczony personel ratownictwa medycznego z Centrum Kształcenia Medycznego LUKMED. Dziękujemy Panu Łukaszowi Blaźniakowi i Panu Sebastianowi Wronie za profesjonalne podejście do tematu.

szkolenie, pierwsza pomoc, Lukmed, Orthosmile, pozycja boczna bezpieczna
Pozycja boczna bezpieczna
szkolenie, pierwsza pomoc, Lukmed, Orthosmile, RKO na fantomie
RKO na fantomie
szkolenie, pierwsza pomoc, Lukmed, Orthosmile
RKO na fantomach z wykorzystaniem Automatycznego Zewnętrznego Defibrylatora (AED)
szkolenie, pierwsza pomoc, Lukmed, Orthosmile, ćwiczenie wkłuć dożylnych
Ćwiczenie wkłuć dożylnych
Szkolenie z pierwszej pomocy, Orthosmile, wykłady LUKMED
Wykład dotyczący udzielania pierwszej pomocy w stanach nagłych i urazach

Szkolenie w dziedzinie ortodoncji, okluzji i dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych

22.02.2016

Tym razem nasza pani doktor rozpoczęła roczne, teoretyczno­‑praktyczne szkolenie w dziedzinie ortodoncji, okluzji i dysfunkcji stawów skroniowo­‑żuchwowych. Program realizowany jest pod egidą organizacji FACE i dotyczy nowoczesnych koncepcji w diagnozowaniu i leczeniu dysfunkcji stawowych.

Edukacja obejmuje szereg pięciodniowych modułów, które odbywają się w Osteoplac Center w San Sebastián w Kraju Basków. Szkolenie prowadzone jest przez czołówkę najlepszych ekspertów w dziedzinie zaburzeń w funkcjonowaniu stawów skroniowo­‑żuchwowych. Wśród nich znajdują się znakomitości takie jak:

  • Dr Guillermo Ochoa, Argentyna (Córdoba) – Director of the A.T.R.A. Research and Development Laboratory Center for TMJ Research
  • Dr Domingo Martin, Hiszpania (Kraj Basków, San Sebastián) – Director of the FACE/Roth-Williams Foundation in Spain and Portugal
  • Dr Mariano Rocabado, Chile (Santiago de Chile) – Director at Medical Physical Rehabilitation Unit. Integramedica
  • Dr Alberto Canabéz, Hiszpania (Barcelona) – Member of the Spanish Orthodontics and Dentofacial Orthopedics Society.

Pierwsza sesja, w dniach 19–21.02.2016, skoncentrowana była na podstawach anatomii stawów skroniowo­‑żuchwowych, fizjologii i patofizjologii układu stomatognatycznego. Uczestnicy studiowali również diagnozowanie bólu i odgłosów akustycznych w odniesieniu do struktur anatomicznych. Analizowano również obrazy rezonansu magnetycznego i stożkowej tomografii komputerowej.

San Sebastián, Hiszpania, widok na miasto
San Sebastián
Dr n. med. Alina Strzałkowska i Dr Guillermo Ochoa
Dr n. med. Alina Strzałkowska i Dr Guillermo Ochoa
San Sebastian, Osteoplac Center - Formedika
San Sebastián, Osteoplac Center

Uroczyste otwarcie Vital Medic w Kluczborku

03.02.2016

28 stycznia w Kluczborku otwarto najnowocześniejszy w Polsce prywatny szpital neurochirurgiczny. Vital Medic posiada trzy oddziały:

  • neurochirurgia, OIOM, ortopedia,
  • trzy sale operacyjne, a w nich łóżka dla 42 pacjentów,
  • do tego rehabilitacja i ultranowoczesna diagnostyka obrazowa.

W uroczystości otwarcia szpitala uczestniczyła nasza doktor. Zabiegi z zakresu chirurgii szczękowo­‑twarzowej będzie przeprowadzał zaprzyjaźniony z nami dr n. med. Roman Sadowski.

dr n. med. Alina Strzałkowska, dr n. med. Roman Sadowski, Vital Medic
Uroczyste otwarcie Vital Medic, dr n. med. A. strzałkowska i dr n. med. R. Sadowski
Kluczbork, Prywatny Szpital neurochirurgiczny, Vital Medic
Vital Medic, Kluczbork
Vital Medic, Kluczbork, prywatny szpital neurochirurgii w Kluczborku
wnętrza Vital Medic

Hiszpania, Katalonia – pierwszy moduł międzynarodowego kursu eksperta w dziedzinie chirurgii ortognatycznej i ortodoncji przedchirurgicznej

25.01.2016

W dniach 20–22.01.2016 nasza szefowa, dr n. med. A. Strzałkowska rozpoczęła pierwszy moduł Międzynarodowego Kursu Eksperta w dziedzinie chirurgii ortognatycznej i ortodoncji przedchirurgicznej.

W ostatnich latach Departamenty Chirurgii i Ortodoncji UIC – Universitat Internacional de Catalunya – stworzyły program obejmujący schematy diagnostyczne i fokusy terapeutyczne dotyczące tej interesującej dyscypliny. W czasie kursu materiały są prezentowane i wykładane przez forum najlepszych światowych liderów w tej dziedzinie. Szkolenie obejmuje 3 moduły edukacyjne trwające od stycznia do kwietnia 2016 r.

Leczenie deformacji zębowo­‑szkieletowych z użyciem technik ortognatycznych i mozliwości ortodoncji przedchirurgicznej, w ostatnich latach przeżywa rewolucję zarówno w diagnostyce, jak i terapii. Wdrożenie nowych scenariuszy dotyczących czasu leczenia, planowania 3D, procedur chirurgii nieinwazyjnej, nowych koncepcji, takich jak akcelerowana ortodoncja etc. są tylko niektórymi przykładami zmian paradygmatów dotyczących tej pasjonującej dyscypliny.

Program szkolenia umożliwia osiągnięcie doskonałego wykształcenia specjalistów, którzy będą mogli realizować nowo zdobytą wiedzę na scenie klinicznej.

UIC Universitat Internacional de Catalunya, zdjęcie z kursu o chirurgii ortognatycznej i ortodoncji przedchirurgicznej, Barcelona 2016
Dr n. med. Alina Strzałkowska na uniwersytecie w Katalonii
UIC, Universitat Internacional de Catalunya, Katalonia, Hiszpania
Universitat Internacional de Catalunya
Universitat Internacional de Catalunya, Hiszpania, Katalonia
Universitat Internacional de Catalunya
Barcelona, Gaudi
Barcelona, widok na miasto

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!

20.01.2016

Wszystkim życzymy:

wielu sukcesów, odważnych marzeń,
mądrych decyzji, satysfakcji, spokoju…
Roku bez trosk i zmartwień,
życia w miłości, przyjaźni i szczęściu…
Aby każdy dzień przynosił radość i uśmiech!

Załoga OrthoSmile

Aktualności z lat: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011