RTG pantomograficzne – umożliwia ocenę stanu zębów, przyzębia, łącznie ze stawami skroniowo-żuchwowymi, jamą nosową oraz zatokami szczękowymi. Badanie to jest niezbędne do oceny uzębienia pacjenta oraz do planowania leczenia ortodontycznego, zachowawczego i protetycznego. Uwidocznienie zębów, wraz ze strukturami sąsiadującymi, stanowi niezwykle cenne badanie przesiewowe, umożliwiające wczesne wykrywanie zmian patologicznych.

Przygotowywanie pacjenta do wykonania zdjęcia RTG
Przygotowywanie pacjenta do wykonania zdjęcia RTG
ortodoncja, badanie diagnostyczne w gabinecie ortodontycznym, zdjęcie pantomograficzne – panoramiczne
Zdjęcie pantomograficzne

RTG cefalometryczne – umożliwia bardzo dokładną ocenę szkieletu twarzowej części czaszki pozwalając na ustalenie etiologii wad zgryzu oraz precyzyjne planowanie leczenia ortodontycznego wraz z monitorowaniem jego przebiegu.

Najważniejszą zaletą cyfrowego systemu rentgenowskiego, dzięki zastąpieniu klasycznego filmu RTG najwyższej jakości czujnikiem, jest zmniejszenie dawki promieniowania od 80% do 90%. Obraz stworzony cyfrowo można edytować (powiększać, zmniejszać, kontrastować, wysycać, zmieniać zaczernienie.) Możliwe jest również wykonywanie pomiarów wybranego obszaru i przeprowadzanie jego szczegółowej analizy.

ortodoncja, analiza cefalometryczna, pomiar cefalo, zdjęcie cefalometryczne czaszki
Zdjęcie cefalometryczne
analiza cefalometryczna, pomiar cefalo, zdjęcie cefalometryczne
Pomiary cefalometryczne
analiza cefalometryczna, pomiar cefalo
Analiza cefalometryczna

Na życzenie pacjenta zdjęcia mogą być nagrywane na płytach CD, natychmiast przesyłane do lekarza prowadzącego, bądź pod inny, wskazany przez pacjenta adres e-mail.