Miniimplanty ortodontyczne – system miniśrub tytanowych, stosowanych w ortodoncji do uzyskania precyzyjnych przesunięć zębów lub grup zębowych. Należy odróżnić je od implantów protetycznych. Miniśruby ortodontyczne są dużo mniejsze, ich wymiary mieszczą się w przedziale 0,5–2,5 mm grubości, 7–13 mm długości.

Ortodontyczne przesuwanie zębów jest złożonym procesem. Kluczowym prawem, które nim rządzi, jest III zasada dynamiki Newtona, czyli „prawo akcji i reakcji”. Jakakolwiek siła stosowana przez ortodontę do przesuwania nie jest obojętna dla pozostałych zębów, służących do wygenerowania tejże siły. Współcześnie, celem uniknięcia wszelkich niepożądanych ruchów zębów, jako zakotwiczenia dla stosowanych sił, używa się miniimplantów.

Długość utrzymania miniimplantów w jamie ustnej zależy od decyzji lekarza prowadzącego lecz przeciętnie jest to okres od 1 do 12 miesięcy.

Miniimplanty wykonane są z tytanu, materiału całkowicie nieszkodliwego dla organizmu ludzkiego. Aplikuje się je w znieczuleniu miejscowym w odpowiednie miejsca w jamie ustnej. Zarówno umieszczenie jak i usunięcie miniimplantu jest zabiegiem bezbolesnym, bezkrwawym i krótkotrwałym.

miniimplanty ortodontyczne, mikroimplanty, zakotwienie maksymalne, aparaty stałe, wyciąg elastyczny
Przykład zastosowania miniimplantów w leczeniu ortodontycznym

Wprowadzenie systemu miniimplantów (inaczej: mini bądź mikrośruby ortodontyczne) znacznie ułatwiło lub wręcz umożliwiło leczenie zaburzeń do tej pory uważanych za skomplikowane. Skróciło czas leczenia, uczyniło go bezpiecznym oraz pozwoliło na ograniczenie stosowania niewygodnych procedur czy aparatów.

miniimplanty ortodontyczne, mikroimplanty, poprawa kształtu szczęki górnej
Przykład zastosowania miniimplantów w leczeniu ortodontycznym
miniimplanty ortodontyczne, mikroimplanty, poprawa kształtu szczęki górnej
Przykład zastosowania miniimplantów w leczeniu ortodontycznym

Miniimplanty stosuje się w wielu różnych zaburzeniach, a najpowszechniej w sytuacjach:

  • zamykanie luk po usunięcia zębów ze wskazań ortodontycznych
  • ściąganie do łuków zębowych zębów zatrzymanych (najczęściej kłów)
  • korygowanie nieprawidłowości w położeniu linii pośrodkowej
  • w przypadkach dużych braków zębowych
  • intruzja zębów, tzn. wtłaczanie do kości zbyt wydłużonych zębów
  • prostowanie korzeni zębów nachylonych wzdłuż łuku

W niektórych przypadkach z powodu zaniedbań higienicznych pacjenta, bądź wielkości użytych sił, miniimplanty mogą ulegać obluzowaniu. Należy zgłosić ten fakt lekarzowi prowadzącemu, który w takiej sytuacji może usytuować miniśrubę w innym miejscu.

miniimplanty ortodontyczne, mikroimplanty, zamykanie luki poekstrakcyjnej
Przykład zastosowania miniimplantów w leczeniu ortodontycznym
miniimplanty ortodontyczne, mikroimplanty, zamykanie luki poekstrakcyjnej
Przykład zastosowania miniimplantów w leczeniu ortodontycznym