Leczenie w Klinice OrthoSmile gwarantuje prawidłowy i zdrowy zgryz, proste zęby oraz harmonijne rysy twarzy. Indywidualnie opracowywane plany leczenia służą osiąganiu szybkich i trwałych rezultatów, doskonałych pod względem estetycznym. Idealny wynik leczenia poprawia samoocenę i dodaje pewności siebie. Lepsze samopoczucie pacjenta może wpływać na osiąganie przez niego sukcesów osobistych i zawodowych. Założenie aparatu stałego poprzedzone jest wykonaniem diagnostyki i opracowaniem planu leczenia.

Pierwsza wizyta

Pierwsza wizyta jest konsultacją ortodontyczną, na której lekarz przeprowadza rozmowę z pacjentem na temat jego potrzeb i oczekiwań. Zęby i zgryz pacjenta są dokładnie badane, oceniane są również rysy twarzy, funkcjonowanie stawów skroniowo-żuchwowych, czynność oddychania, połykania oraz mowa.

Za zgodą pacjenta wykonywana jest diagnostyka niezbędna do przygotowania indywidualnego planu leczenia.

analiza cefalometryczna, pomiar cefalo, zdjęcie cefalometryczne
Zdjęcie cefalometryczne
analiza cefalometryczna, pomiar cefalo
Analiza cefalometryczna

W czasie procesu diagnostycznego wykonywane są następujące czynności:

  • sesja fotograficzna zgryzu i twarzy
  • wyciski szczęk
  • zdjęcia rentgenowskie oraz ich analiza
ortodoncja, badanie diagnostyczne w gabinecie ortodontycznym, sesja fotograficzna zewnątrzustna
Sesja fotograficzna zewnątrzustna
ortodoncja, badanie diagnostyczne w gabinecie ortodontycznym, sesja fotograficzna wewnątrzustna
Sesja fotograficzna wewnątrzustna
ortodoncja, zdjęcie pantomograficzne – panoramiczne
Zdjęcie pantomograficzne – panoramiczne
ortodoncja, badanie diagnostyczne w gabinecie ortodontycznym, analiza cefalometryczna, pomiar cefalo, zdjęcie cefalometryczne
Zdjęcie cefalometryczne – boczne czaszki
ortodoncja, badanie diagnostyczne w gabinecie ortodontycznym, zdjęcie pantomograficzne – panoramiczne
Zdjęcie pantomograficzne – panoramiczne
ortodoncja, analiza cefalometryczna, pomiar cefalo, zdjęcie cefalometryczne czaszki
Zdjęcie cefalometryczne – boczne czaszki

Po dokładnej analizie zebranych materiałów przygotowywany jest plan leczenia. Zawarte są w nim informacje na temat diagnozy przypadku oraz strategii leczenia, czyli rodzaju aparatu, procedur, udziału innych specjalistów, przewidywanego czasu leczenia, kosztów oraz zabezpieczenia wyników leczenia.

Plan leczenia przedstawiany jest pacjentowi w trakcie dodatkowej wizyty, podczas której wszelkie kwestie dotyczące terapii ortodontycznej są szczegółowo wyjaśniane. Zgoda pacjenta na leczenie ortodontyczne wiąże się z podpisaniem obustronnej umowy gwarantującej bezpieczeństwo i wysoką jakość oferowanych usług. Po jej zawarciu przystępuje się do realizacji zadań zgodnie z harmonogramem pracy przygotowanym indywidualnie dla pacjenta.

badanie diagnostyczne w gabinecie ortodontycznym
Omawianie planu leczenia z pacjentem