Praktyka OrthoSmile zajmuje się terapią zaburzeń funkcjonowania stawów skroniowo-żuchwowych w oparciu o nowoczesne koncepcje diagnozowania i współczesne protokoły leczenia. Terapia ma charakter interdyscyplinarny, w którym łączy się możliwości takich dyscyplin jak: gnatologia, ortodoncja, fizjoterapia oraz chirurgia ortognatyczna.

W leczeniu uwzględnia się zależność pomiędzy funkcjonowaniem stawów skroniowo-żuchwowych a zgryzem oraz kondycją kręgosłupa szyjnego. Duży nacisk kładzie się na wczesne diagnozowanie i profilaktykę młodocianych pacjentów, którzy ze względu na istniejące wady zgryzu stanowią grupę ryzyka wystąpienia chorób stawów skroniowo-żuchwowych.

Praktyka Ortodontyczna Orthosmile, Wrocław: ortodoncja, leczenie stawów skroniowo­‑żuchwowych, opracowanie planu leczenia dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych
Praktyka Ortodontyczna Orthosmile, Wrocław: ortodoncja, leczenie stawów skroniowo­‑żuchwowych, opracowanie planu leczenia dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych
Praktyka Ortodontyczna Orthosmile, Wrocław: ortodoncja, leczenie stawów skroniowo­‑żuchwowych, opracowanie planu leczenia dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych
Opracowanie planu leczenia dysfunkcji stawów skroniowo­‑żuchwowych

Terapia stawów skroniowo-żuchwowych obejmuje dokładne badanie fizjoterapeutyczne, w którego skład wchodzi:

  • badanie podmiotowe
  • pomiar zakresu ruchu stawów
  • ocena funkcjonalna (testy diagnostyczne)
  • ocena postawy ciała.

Na podstawie zebranych informacji z wywiadu, badania oraz badań dodatkowych w postaci RTG i CBCT możliwe jest wprowadzenie indywidualnej terapii. W skład leczenia fizjoterapeutycznego wchodzi:

  • terapia manualna
  • terapia punktów spustowych
  • masaż tkanek głębokich
  • fizykoterapia
  • ćwiczenia w formie instruktażu do wykonywania w domu.
Praktyka Ortodontyczna Orthosmile, Wrocław: Ortopedyczna stabilność stawów skroniowo-żuchwowych uwarunkowana równowagą mięśniową i okluzyjną. Ilustracja dzięki uprzejmości prof. Jeffrey’a Okesona
Ortopedyczna stabilność stawów skroniowo­‑żuchwowych uwarunkowana równowagą mięśniową i okluzyjną
Praktyka Ortodontyczna Orthosmile, Wrocław: Zgodność maksymalnego zaguzkowania zębów z centralną relacją w stawach skroniowo-żuchwowych. Ilustracja dzięki uprzejmości prof. Jeffrey’a Okesona
Zgodność maksymalnego zaguzkowania zębów z centralną relacją w stawach skroniowo­‑żuchwowych
Praktyka Ortodontyczna Orthosmile, Wrocław: Brak zgodności zaguzkowania z centralną pozycją w stawach skroniowo-żuchwowych. Ilustracja dzięki uprzejmości prof. Jeffrey’a Okesona
Brak zgodności zaguzkowania z centralną pozycją w stawach skroniowo­‑żuchwowych

Ilustracje pochodzą z prezentacji „Okeson Ortho Handout” i zostały udostępnione dzięki uprzejmości profesora Jeffrey’a Okesona.

W leczeniu i diagnozowaniu używa się najnowszych metod obrazowania, tj. rezonansu magnetycznego i tomografii stożkowej.

Praktyka Ortodontyczna Orthosmile, Wrocław: Tomografia stożkowa
Tomografia stożkowa
Praktyka Ortodontyczna Orthosmile, Wrocław: Rezonans magnetyczny
Rezonans magnetyczny
Praktyka Ortodontyczna Orthosmile, Wrocław: Centralna relacja czaszkowo-żuchwowa i czaszkowo-kręgowa - ujęcie frontalne
Centralna relacja czaszkowo­‑żuchwowa i czaszkowo­‑kręgowa – ujęcie frontalne
Praktyka Ortodontyczna Orthosmile, Wrocław: Centralna relacja czaszkowo-żuchwowa i czaszkowo-kręgowa - ujęcie boczne
Centralna relacja czaszkowo­‑żuchwowa i czaszkowo­‑kręgowa – ujęcie boczne