Cennik ogólny
konsultacja 100 zł
wykonanie modeli diagnostycznych 100 zł
zdjęcie pantomograficzne 100 zł
zdjęcie cefalometryczne 100 zł
opracowanie planu leczenia 200 zł
profesjonalne oczyszczanie zębów 300–500 zł
wybielanie zębów 1200 zł
Leczenie wczesne (dzieci)
Proces leczenia 6000–15 000 zł
Koszt obejmuje wybrane elementy z poniższej listy procedur:
 • aparat fragmentaryczny Damon (jeden łuk)
 • kontrole ortodontyczne
 • leczenie retencyjne (aparaty ruchome wraz z wizytami)
 • aparaty fragmentaryczne Damon (dwa łuki)
 • demontaż aparatów
 • procedury dodatkowe
 • aparaty grubołukowe
 • zakotwienia kostne (miniimplanty)
 • kontrola wzrostu
 • zawias Herbsta
 • maska Delaire’a
 • ekstrakcje seryjne
Leczenie ortodontyczne (młodzież i dorośli)
Proces leczenia aparatami 16 000–25 000 zł
Koszt obejmuje wybrane elementy z poniższej listy procedur:
 • aparaty stałe Damon
 • kontrole ortodontyczne
 • 3 piaskowania w trakcie całego leczenia, wybielanie
 • odbudowy zębów materiałem kompozytowym (jeden do czterech zębów)
 • stripping
 • demontaż aparatów
 • leczenie retencyjne wraz z kontrolami
 • zakotwienia kostne (miniimplanty)
 • odbudowy zębów materiałem kompozytowym (więcej niż cztery zęby)
 • mała chirurgia (frenuloplastyka, gingiwoplastyka)
 • aparaty grubołukowe (Hyrax, zawias Herbsta, maska Delaire’a)
 • diagnostyka stawów skroniowo­‑żuchwowych
 • opis badań
 • leczenie stawów skroniowo­‑żuchwowych
 • fizjoterapia
Leczenie zespołowe ortodontyczno-chirurgiczne
Proces leczenia 24 000–36 000 zł
Koszt obejmuje wybrane elementy z poniższej listy procedur:
 • aparaty stałe Damon
 • 3 piaskowania w trakcie całego leczenia, wybielanie
 • odbudowy zębów materiałem kompozytowym (więcej niż cztery zęby)
 • zakotwienia kostne (miniimplanty ortodontyczne)
 • kontrole ortodontyczne
 • chirurgia na modelach
 • kooperacja z oddziałem chirurgicznym
 • opieka okołooperacyjna
 • demontaż aparatów
 • leczenie retencyjne wraz z kontrolami
 • diagnostyka stawów skroniowo­‑żuchwowych
 • opis badań
 • leczenie stawów skroniowo­‑żuchwowych
 • fizjoterapia

Ekstrakcje zębów stałych oraz toksyna botulinowa są dodatkowo płatne.

Konto bankowe

OrthoSmile Praktyka Ortodontyczna, Alina Strzałkowska
ul. Jaracza 77c, 50-305 Wrocław

BZWBK 4 o. we Wrocławiu
ul. Kuźnicza 17-19, 50-950 Wrocław

Konto: 77 1090 2503 0000 0001 0412 3029