Cennik ogólny
konsultacja 50 zł
wykonanie modeli diagnostycznych 100 zł
zdjęcia RTG (pantomograficzne i cefalometryczne) wraz z analizą 200 zł
zdjęcie pantomograficzne 75 zł
zdjęcie cefalometryczne 75 zł
opracowanie planu leczenia 100 zł
profesjonalne oczyszczanie zębów 300–500 zł
wybielanie zębów 1200 zł
Leczenie wczesne (dzieci)
Poziom 1: Proces leczenia aparatem fragmenta­rycznym (jeden łuk) 4500 zł
Koszt obejmuje:
 • aparat fragmentaryczny Damon (jeden łuk)
 • kontrole ortodontyczne
 • demontaż aparatów
 • leczenie retencyjne (aparaty ruchome wraz z wizytami)
Poziom 2: Proces leczenia aparatami fragmenta­rycznymi (dwa łuki) 5500 zł
Koszt obejmuje:
 • aparaty fragmentaryczne Damon (dwa łuki)
 • kontrole ortodontyczne
 • demontaż aparatów
 • leczenie retencyjne (aparaty ruchome wraz z wizytami)
 • procedury dodatkowe
Poziom 3: Proces leczenia aparatami fragmenta­rycznymi z leczeniem ortopedycznym 9500 zł
Koszty jw. plus dodatkowo jedna lub kilka poniższych procedur:
 • aparaty grubołukowe
 • zakotwienia kostne (miniimplanty)
 • kontrola wzrostu
 • zawias Herbsta
 • maska Delaire’a
Leczenie ortodontyczne (młodzież i dorośli)
Poziom 1: Proces leczenia aparatami 14 000 zł
Koszt obejmuje:
 • aparaty stałe Damon
 • kontrole ortodontyczne
 • piaskowanie, wybielanie
 • demontaż aparatów
 • leczenie retencyjne wraz z kontrolami
Dodatkowo jedna lub kilka poniższych procedur:
 • odbudowy zębów materiałem kompozytowym (jeden do czterech zębów)
 • stripping
 • zakotwienia kostne (miniimplanty)
 • odbudowy zębów materiałem kompozytowym (więcej niż cztery zęby)
 • mała chirurgia (frenuloplastyka, gingiwoplastyka)
 • aparaty grubołukowe (Hyrax, zawias Herbsta)
 • maska Delaire’a
Poziom 2: Proces leczenia aparatami ortodontycznymi 16 000 zł
Koszty jw. plus dodatkowo:
 • zachowawcze leczenie wady szkieletowej
  i/lub
 • diagnostyka stawów skroniowo­‑żuchwowych
 • fizjoterapia
Poziom 3: Proces leczenia aparatami ortodontycznymi 18 000 zł
Koszty jw. plus dodatkowo:
 • diagnostyka stawów skroniowo­‑żuchwowych
 • opis badań
 • leczenie stawów skroniowo­‑żuchwowych
 • fizjoterapia
Leczenie zespołowe ortodontyczno-chirurgiczne
Poziom 1: Proces leczenia 18 000 zł
Koszt obejmuje:
 • aparaty stałe Damon
 • kontrole ortodontyczne
 • piaskowanie, wybielanie
 • odbudowy zębów materiałem kompozytowym (więcej niż cztery zęby)
 • zakotwienia kostne (miniimplanty)
 • chirurgia na modelach
 • kooperacja z oddziałem chirurgicznym
 • opieka okołooperacyjna
 • fizjoterapia
 • demontaż aparatów
 • leczenie retencyjne wraz z kontrolami
Poziom 2: Proces leczenia 24 000 zł
Koszty jw. plus dodatkowo jedna lub kilka poniższych procedur:
 • diagnostyka stawów skroniowo­‑żuchwowych
 • opis badań
 • leczenie stawów skroniowo­‑żuchwowych

Konto bankowe

OrthoSmile Praktyka Ortodontyczna, Alina Strzałkowska
ul. Jaracza 77c, 50-305 Wrocław

BZWBK 4 o. we Wrocławiu
ul. Kuźnicza 17-19, 50-950 Wrocław

Konto: 77 1090 2503 0000 0001 0412 3029